Mapa Łodzi

Łódź – trzecie największe miasto Polski, ważny ośrodek przemysłowy i kulturowy. Pod koniec XIX wieku była już dużym miastem, w którym skoncentrowany był polski przemysł włókienniczy. Po dawnej działalności miasta pozostało wiele pamiątek. To przede wszystkim łódzka Manufaktura, przekształcona w centrum handlowe oraz kulturowe. Podobnym obiektem jest Księży Młyn, którego dawne budynki przylegające do fabryki przekształcane są w lofty i biura. Ikoną Łodzi jest ulica Piotrowska, na której znajdują się siedziby dużych firm oraz ważniejsze urzędy miejskie. Na ciągnącej się 4 kilometry ulicy zobaczymy okazałe pałace (które były dawnymi rezydencjami fabrykantów), secesyjne kamienice oraz charakterystyczne punkty, np. pomnik największego łódzkiego poety – Juliusza Tuwima.